Saturday, March 27, 2010

LOGO SEKOLAH


Warna Biru : integrasi dan perpaduan semua warga sekolah dalam

mencapai misi dan visi sekolah.

Warna Merah : semangat dan tekad yang membara dalam menguasai

ilmu pengetahuan.

Warna Kuning : memartabatkan sekolah sebagai sekolah terunggul

di mata masyarakat, bangsa dan negara.

Lambang Pencil : prasarana dan alat bantu belajar

Lambang Buku : ilmu yang terbentang untuk diterokai.

Lambang Cabang 4 :nama kampung yang menjadi lokasi tapak sekolah

Tulisan 1948 : Tahun penubuhan

No comments:

Post a Comment